Hotărârea nr. 80/1998

ADERAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA UNIUNEA MONDIALA A ORASELOR MARTIR - ORASE ALE PACII

HOTÃRÂREA NR. 80

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 10.974/1998 al Serviciului Protocol prin care se propune aderarea Municipiului Braşov la Uniunea Mondială a Oraşelor Martir - Oraşe ale Păcii,

În temeiul art.20, lit. "e" şi "y" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă aderarea Municipiului Braşov la Uniunea Mondială a Oraşelor Martir - Oraşe ale Păcii.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA