Hotărârea nr. 8/1998

NEINSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND IMOBILUL DIN BRASOV STR.DE MIJLOC NR.118 DOSAR NR.3706/1997 AL JUDECATORIEI BRASOV

HOTÃRÂREA NR. 8

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 1998,

Analizând referatulnr. 33.761/1998 al Serviciului Amenajarea Teritoriului, prin care se propune spre analizare expertiza tehnică privind imobilul din Braşov, str. De Mijloc nr. 118,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se însuşeşte expertiza tehnică întocmită de către expertul inginer Mitea Tania, privind imobilul din Braşov, str. De Mijloc nr. 118, ce face obiectul dosarului nr. 3706/1997 al Judecătoriei Braşov.

ART.2. Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Serviciul Constencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN