Hotărârea nr. 78/1998

RESPINGEREA EXPERTIZEI TEHNICE CU PRIVIRE LA IESIREA DIN INDIVIZIUNE A IMOBILULUI DIN STR. GH. LAZAR 17

HOTÃRÂREA NR. 78

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţa din data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 24832/1997 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului privind identificarea şi partajarea imobilului din str. Gh. Lazăr nr. 17,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28, art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se însuşeşte raportul de expertiză cu concluziile menţionate de expert.

ART.2. Raportul de expertiză referitor la dosarul nr. 9678/1996 va fi reactualizat şi supus analizei Consiliului Local într-o şedinţă viitoare.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA