Hotărârea nr. 77/1998

APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI EXTRABUGETAR PE ANUL 1998

HOTÃRÂREA NR. 77

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Amalizând referatul nr. 10.066/23 martie 1998 al Direcţiei Economice în care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli extrabugetar al Municipiului Braşov, pentru anul 1998,

Având în vedere prevederile art. 15 din O.G. nr. 24/1995 şi art. 73 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 72/1996, privind finanţele publice,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli extrabugetar al Municipiului Braşov, pe anul 1998, la partea de venituri în sumă de 923.485 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 923.485 mii lei conform anexei.

ART.2. Se abilitează Primarul să utilizeze suma de 200,985 mii lei pentru situaţii de intervenţie operativă în Municipiul Braşov, în conformitate cu prevederile legale.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA

 

ANEXA

VENITURI                                                                                                                  mii lei

A - Sold existent la 31 decembrie 1997                                                         236.485

B - Venituri din care:                                                                                           687.000

                                         - taxe căsătorii                                                              49.000

                                         - taxe foto şi vodeo                                                       27.000

                                         - taxe de păşunat                                                          51.000

                                        - taxe eliberare autorizaţii                                             60.000

                                        - taxe liberă trecere                                                      500.000

Total venituri                                                                                                         923.485

CHELTUIELI

- închidere circulaţie cu stâlpi de protecţie Piaţa Sfatului                             135.000

- confecţionare indicatoare de circulaţie şi amenajare staţii taxi                 400.000

- lucrări de întreţinere pajişte                                                                                51.000

- achiziţii bunuri                                                                                                       50.500

   din care:   - birouri (12 buc. mici)                                                                      12.000

                      - scaune (19 buc.)                                                                              9.500

                      - mochetă (200 mp)                                                                         17.500

                      - linoleum (30 mp)                                                                             3.000 

                      - etajeră (1 buc.)                                                                                 1.000

                      - galerii (8*1,5 ml)                                                                               5.000

                      - perdea (48 m)                                                                                   2.500

- confecţionări:                                                                                                         15.000

                      - rafturi metalice                                                                                 10.000 

                      - ghişeu                                                                                                  5.000

- cheltuieli de capital:                                                                                              71.000

                       - calculatoare (5 buc.)                                                                      50.000

                      - imprimantă (3 buc.)                                                                           9.000

                      - aspirator de praf (1 buc.)                                                                  1.000

                      - telemobile (2 buc.)                                                                             4.000

                      - telefax (1 buc.)                                                                                     3.500

                      - grilaje metalice                                                                                    2.000

                      - birou mare (1 buc.)                                                                             1.500

- lucrări de intervenţie operativă                                                                           200.985

Total cheltuieli                                                                                                         923.485