Hotărârea nr. 75/1998

COMPLETAREA HCL 258/1997 (TAXA PENTRU SAPATURI) - SCUTIRI

HOTÃRÂREA  NR. 75

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul grupului de consilieri privind anularea unor taxe pentru săpături pe domeniul public,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, modificată şi republicată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se completează art. 10 punctul 5 din H.C.L. nr. 258/1997 după cum urmează: "Fac excepţie de la aceste prevederi şi sunt scutite de taxă, indiferent de executant, următoarele:

1. Lucrările de intervenţii urgente la instalaţiile de utilitate publică (apă, canal, electricitate) - maximum 48 ore.

2. Lucrările de reabilitare a reţelelor de utilitate publică (apă, canal, gaz, electricitate) - maximum 15 zile".

ART.2. H.C.L. nr. 258/1997 astfel completată va fi republicată.

ART.3. Primarul Municipiului va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA