Hotărârea nr. 74/1998

RESPINGEREA ESALONARII LA PLATA A TAXEI DE PUBLICITATE DATORATE DE S.C ECRAN-MAGAZIN

HOTÃRÂREA  NR. 74

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 8231/12 marie 1998 al Direcţiei Economice prin care se propune eşalonarea la plată a taxei publicitare în sumă de 16.976.025 lei datorată de S.C. "Ecran Magazin" S.R.L. Braşov,

Având în vedere prevederile art. 65 din Legea nr. 27/1994 şi art. 13, cap. XI din H.G. nr. 506/1997,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă eşalonarea la plată a taxei de publicitate în sumă de 16.976.025 lei, datorată de S.C. "Ecran Magazin" S.R.L. Braşov.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA