Hotărârea nr. 73/1998

RESPINGEREA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND IESIREA DIN INDIVIZIUNE A IMOBILULUI DIN STR. TARNAVEI 22

HOTÃRÂREA NR. 73

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 2664 din 26 martie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind dosarul de expertiză ternică referitor la ieşirea din indiviziunea asupra imobilului din Braşov, str. Târnavei nr. 22,

În temeiul art. 20 lit. "g", art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se însuşeşte punctul de vedere exprimat prin expertiza tehnică privind ieşirea din indiviziune asupra imobilului situat în Braşov str. Târnavei nr. 22.

ART.2. Raportul de expertiză menţionat la art. 1 va fi reactualizat şi completat cu extras C.F., punctul de vedere al R.A. RIAL Braşov şi precizări  asupra chiriaşilor.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA