Hotărârea nr. 72/1998

REVOCAREA HCL 129/1996 SI 245/1997 PRIVIND TERENUL ATRIBUIT CA SEDIU DIR. MUNCII

HOTÃRÂREA NR. 72

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 4757/1998 al Direcţiei Patrimoniu privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 245/1997,

În temeiul art. 20 lit. "g", art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Începând cu data prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 219/1996 şi H.C.L. nr. 245/1997.

ART.2. Se aprobă trecerea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 50 (cincizeci) de ani a terenului înscris în C.F. nr. 15.714 în suprafaţă totală de 4245,76 mp, următoarele instituţii:

1. Suprafaţa de teren de 1475 mp înscrisă în C.F. cu nr. top 6744/4, 6743/2/4, 6743/1/2/4 Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului Braşov.

2. Suprafaţa de teren de 1100 mp înscrisă în C.F. nr. 15.714 cu nr. top 6744/1, 6743/2/2, 6743/1/2/2 - I.C.L.P.U.A.T. Braşov.

3. Suprafaţa de 855 mp înscrisă în C.F. nr. 15.714 cu nr. top 6744/3, 6743/2/3, 6743/1/2/3 şi suprafaţa de 815,76 mp înscrisă în C.F. nr. 15.714 cu nr. top 6744, 6743/2, 6743/1/2 rămâne la dispoziţia Primăriei Municipiului Braşov.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA