Hotărârea nr. 71/1998

RESPINGEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA PRIVIND SCHIMBUL DE TERENURI - TODASCA SI NEDELCU

HOTÃRÂREA NR. 71

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. ad. 6701/1996 al Serviciului Patrimoniu privind atribuirea unui teren în intravilanul Municipiului Braşov numiţilor NEDELCU HORIA şi TODOSCÃ ARETA,

Având în vedere prevederile Decretului nr. 522/1955, şi ale H.C.L. nr. 58/1996,

În temeiul art. 20 lit. "g", art. 28 şi 84 alin. 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se însuşeşte  raportul de expertiză tehnică întocmit de prof. dr. ing. Bos Nicolae (legitimaţia nr. 724 - 1075/91 eliberată de Ministerul Justiţiei) privind evaluarea unor terenuri în vederea stabilirii suprafeţei de teren ce se va acorda în compensaţie numiţilor TODOSCÃ ARETA şI NEDELCU HORIA.

ART.2. Consiliul Local propune instanţei atribuirea numiţilor TODOSCÃ ARETA şi NEDELCU HORIA a unui teren  echivalent valoric şi din aceeaşi zonă cu cel expropriat.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA