Hotărârea nr. 70/1998

PREZENTAREA SPRE ANALIZA CONSILIULUI LOCAL A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI PENTRU COSURI DE GUNOI

HOTÃRÂREA NR. 70

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 15 aprilie 1998,

Analizând propunerea domnului consilier Gonţea Paul privind prezentarea Consiliului Local spre aprobare a caietului de sarcini referitor la achiziţionarea coşurilor de gunoi,

Având în vedere prevederile art. 20 lit. "z" din H.C.L. nr. 1/1998,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Caietul se sarcini privitor la organizarea licitaţiei în vederea achiziţionării coşurilor de gunoi va fi prezentat spre aprobare Consiliului Local.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SCRIPCARU GHEORGHE