Hotărârea nr. 7/1998

CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII DE ORGANIZARE A LICITATIILOR DIN DOMENIUL GOSPODARIEI IN ANUL 1997

HOTÃRÂREA NR. 7

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 1998,

Analizând referatul unui grup de consilieri, prin care se propune constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a actelor de organizare a licitaţiilor activităţilor gospodăreşti în cursul anului 1997,

În temeiul art. 28 şi 36, alin. 61 din Legea nr. 69/1991  a administraţiei publice locale, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă constituirea unei comisii de analitză şi verificare, compusă din următorii consilieri municipali:

- domnul Rogoz Ştefan

- domunul Dinu Gheorghe

- domnul Scripcaru Gheorghe

- domunul Szente Ladislau

- domnul Prisecaru Nelu

- domnul Boşca Gheorghe

- domnul Preda Mihai

cu sarcina să verifice legalitatea întocmirii caietelor de sarcini şi adjudecarea licitaţiilor pentru serviciile publice şi achiziţionarea de bunuri cu finanţare de la bugetul local.

Se va verifica corespondenţa dintre prevederile caietelor de sarcini şi prevederile contractelor încheiate pe de o parte şi derularea  contractelor şi efectuarea decontărilor pe de altă parte.

ART.2. Termen pentru depunerea referatului la Consiliul Local va fi cel mai târziu luna martie 1998.

ART.3. Comisia s-a constituit cu respectarea prevederilor art. 28, alin. 4 din Lega administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997.

ART.4. Comisia prevăzută la art. 1 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri în bune condiţii.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN