Hotărârea nr. 69/1998

APROBAREA PARTENERIATULUI INTRE MUN. BRASOV SI ASOCIATIA PRO-DEMOCRATIA

HOTÃRÂREA NR. 69

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 15 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 11.396 din 9 aprilie 1998 al Serviciului Protocol prin care se propune parteneriatul cu asociaţia ProDemocraţia în scopul organizării Forumului Local al Organizaţiilor Neguvernamentale din Judeţul Braşov, în perioada 15 aprilie - 15 iunie 1998.

În temeiul art. 20 lit. "y"şi a art. 28 din Legea nr. 69/1991 republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă parteneriatul între Municipiul Braşov şi Asociaţia ProDemocraţia în scopul organizării Forumului Local al Organizaţiilor Neguvernamentale din Judeţul Braşov, în perioada 15 aprilie - 15 iunie 1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SCRIPCARU GHEORGHE