Hotărârea nr. 68/1998

PARTICIPAREA MUN. BRASOV CA ORGANIZATOR LA SARBATOAREA JUNILOR

HOTÃRÂREA NR. 68

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 15 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 10083/6 aprilie 1998 al Direcţiei Economice prin care se propune implicarea Municipiului Braşov ca organizator la susţinerea financiară în vederea desfăşurării tradiţionalei manifestări a Junilor braşoveni,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi "o" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov în calitate de organizator la Sărbătoarea Junilor braşoveni ce va avea loc în data de 26 aprilie 1998,

ART.2. Se aprobă închirierea pe bază de contract către Municipiul Braşov a unui număr de cai necesari pentru a asigura desfăşurarea actiunii culturale Sărbătoarea Junilor braşoveni.

ART.3. Se aprobă finanţarea din bugetul local cu suma de până la 15.000.000 lei pentru desfăşurarea actiunii Sărbătoarea Junilor braşoveni.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SCRIPCARU GHEORGHE