Hotărârea nr. 67/1998

PLATA CHELTUIELILOR AFERENTE BLOCURILOR DIN STR. LANII

HOTÃRÂREA NR. 67

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 aprilie1998,

Analizând referatul nr. T4341 din 5 martie 1998 al Serviciului Tehnic Investiţii prin care se propune plata lucrărilor aferente Primăriei Municipiului Braşov de la blocul I str. Lânii în valoare de 320 milioane lei,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă plăţile pentru adăpostul A.L.A. , care este în exclusivitate al Primăriei Braşov, şi a cotelor părţi din părţile de uz comun aferente acestuia, (conform Acordului M.F. nr. 1308/1995) precum şi lucrările tehnico-edilitare aferente ce se execută pe domeniul public şi care trebuie plătite din bugetul local, în valoare de 320 milioane lei.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SCRIPCARU CHEORGHE