Hotărârea nr. 66/1998

INCHIRIEREA DIRECTA A SPATIULUI DIN STR. AGRISELOR 2

HOTÃRÂREA NR. 66

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 aprilie1998,

Analizând referatul nr. 6441/1998 al Serviciului Evidenţă Administrare Imobile, privind închirierea directă fără licitaţie publică a spaţiului situat în Braşov str. Agrişelor nr. 2 către Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Braşov,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată, art. 5 şi ţinând cont de avizul dat de către comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă închirierea directă fără licitaţie publică a spaţiului situat în Braşov str. Agrişelor nr. 2, în suprafaţă de 56,22 mp cu destinaţia sediu, către Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Braşov.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform Deciziei Consiliului Judeţean Braşov, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani cu posibilităţi de prelungire conform H.C.L. nr. 55/1996 republicată.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SCRIPCARU GHEORGHE