Hotărârea nr. 65/1998

APROBAREA PLATII UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE

HOTÃRÂREA NR. 65

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 aprilie1998,

Analizând propunerea unui grup de consilieri privind plata unor prime de reprezentare către personalul Consiliului Local şi al Primăriei Municipiului Braşov,

Având în vedere punctul de vedere al Direcţiei Economice privind cunatumul şi capitolul din care se poate face această plată,

Având în vedere prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale H.G. nr. 667/1991,

Având în vedere prevederile anexei 1 punctul 11 la H.C.L. nr. 142/1997, republicată conform H.C.L. nr. 197/1997,

În temeiul art.20  lit. "e2 art. 28, 91, 94 şi 101 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă acordarea unei prime de reprezentare pentru fiecare consilier în sumă de 950.000 lei brut reprezentând 29.450.000 lei.

ART.2. Se aprobă suma de 270.550.000 lei la dispoziţia primarului pentru aceste prime, la aparatul din subordine, în cote egale/salariat.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SCRIPCARU GHEORGHE