Hotărârea nr. 61/1998

INCHIRIEREA DIRECTA A SPATIULUI DIN STR. M.VITEAZUL 134

HOTÃRÂREA NR. 61

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 2849/1998 al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile, privind închirierea directă, fără licitaţie publică, a spaţiului situat în Braşov, str. Mihai Viteazu nr. 134,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată, art. 5, şi ţinând cont de avizul dat de către Comisia de Analiză a spaţiilor cu altă destinaţie, În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă închirierea directă, fără licitaţie publicată, a spaţiului situat în Braşov, str. M. Viteazu nr. 134, în suprafaţă de 24,29 mp cu destinaţia spaţiu comercial, către domnul Rogoz Ştefan.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform  Deciziei Consiliului Judeţean Braşov, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilităţi de prelungire conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA