Hotărârea nr. 60/1998

RESPINGERE P.U.D. - SEDIU FIRMA SI GARAJE SOS. FELDIOAREI

HOTÃRÂREA NR. 60

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 11346/1997 din 5 martie a.c., al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului, privind "P.U.D. sediu firmă şi garaje Şoseaua Feldioarei" - beneficiar S.C. "AGETAPS - TRANS" S.R.L.,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte: 

ART.1. Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobare " P.U.D. - sediu firmă şi garaje Şoseaua Feldioarei" pe motivul că, prin P.U.Z., în această zonă a fost aprobată construirea de locuinţe, iar dotările care se vor face în acestă zonă vor avea caracter de prestări servicii (croitorie, reparaţii încălţăminte, parcări auto etc.).

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA