Hotărârea nr. 59/1998

RESPINGEREA ESALONARII LA PLATA A IMPOZITULUI DATORAT DE S.C. FORTUNA S.A.

HOTÃRÂREA NR. 59

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 7658/10.03.1998 al Direcţiei Economice prin care se propune eşalonarea la plată a impozitului pe clădiri în sumă de 110.256.697 lei datorate de S.C. Agroindustrială FORTUNA S.A., şi a majorărilor de întârziere aferente, în sumă de 117.401.305 lei,

Având în vedere prevederile art. 65 din Legea nr. 27/1994 art. 13, cap. XI din O.G. nr. 506/1994,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ARTICOL UNIC: Se respinge proiectul de hotărâre privind eşalonarea la plată a impozitului pe clădiri şi a majorărilor de întârziere datorate de S.C. Agroindustrială FORTUNA S.A..

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA