Hotărârea nr. 58/1998

COLABORARE LA PROGRAMUL U.E. PHARE SESAM - ASOCIATIA SPERO-BENE

HOTÃRÂREA NR. 58

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul Direcţiei Economice prin care se propune colaborarea cu Asociaţia SPERO - BENE Braşov şi RADIOTELEVIZIUNEA Braşov în cadrul PROGRAMULUI U.E. PHARE SESAM,

Având în vedere prevederile art. 2, lit. "a", "s" şi "r" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă alocarea, din bugetul local, a sumei de 1575 ECU/lună (respectiv 14.000.000 lei/lună) pentru achiziţionarea de hrană proaspătă destinată cazurilor sociale care nu pot beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor Social, dar au dreptul să primească hrană proaspătă.

ART.2. Se aprobă încheierea unei convenţii de parteneriat între Municipiul Braşov, Asociaţia "SPERO - BENE Braşov" şi RADIOTELEVIZIUNEA Braşov, în cadrul Programului U.E. PHARE-SESAM, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

ART.3. Se aprobă participarea Municipiului Braşov, alături de semnatarii convenţiei parteneriale, la licitaţia organizată de PROGRAMUL U.E. PHARE-SESAM în vederea obţinerii de fonduri pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în convenţie.

ART.4. La data terminării finanţării de către PHARE (1iulie 1999), Municipiul Braşov  va continua programul conform prevederilor legale în vigoare la acea dată.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA