Hotărârea nr. 57/1998

RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND ACHIZITIONAREA A 5 BIROURI SI A INSTALATIEI DE SONORIZARE A SALII DE SEDINTE

HOTÃRÂREA NR. 57

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. T 4343 din 5 martie 1998, al Serviciului Tehnic Investiţii, prin care se propune achiziţionarea în primă etapă a dotărilor: cinci birouri şi instalaţie de sonorizare;

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge proiectul de hotărâre privind achiziţionarea a cinci birouri şi a instalaţiei de sonorizare a sălii de şedinţea Consiliului Local, până la aprobarea bugetului pe anul 1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA