Hotărârea nr. 56/1998

REFERAT PRIVIND CONTRACTAREA EXECUTARII UNOR STUDII SI PROIECTE

HOTÃRÂREA NR. 56

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 4342 din 5 martie 1998, al Serviciului Tehnic Investiţii, prin care se propune contractarea executării studiilor şi proiectelor cuprinse în anexa 1 în valoare de 230.000 lei,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice  locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr.  22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă contactarea executării studiilor şi proiectelor cuprinse în Anexa nr. 1, în valoare totală de 230.000 lei.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA

ANEXA NR. 1

STUDII ŞI PROIECTE

                                                                                                                                              - mii lei -

1. Actualizare Regulament P.U.G. Braşov (în conformitate cu Regulament Urbanism H.G.nr. 525) 16.000    
2. P.U.Z. Tractorul VI/Limitele P.U.Z. Bronzului - semiinelara industrială 50.000
3. P.U.Z. Warthe II (actualizare) 50.000

4. P.U.Z. Stupini Et. I (UTR 50 + UTR 51)

                              Et. II (UTR 102 + 103 + 104)

                              Et. III (UTR 111 + 112 + 113 + 48)

                              Et. IV (UTR 106 + 107 + 108)

 

 

 

50.000

5. P.U.Z. Poiana de Jos 30.000
6. Expertizare pentru determinarea stării tehnice a reţelei principale de străzi din Municipiul Braşov - faza studiu 20.000
7. Amenajare Casa Căsătoriilor - S.F. 14.000
                                                TOTAL 230.000