Hotărârea nr. 55/1998

RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND PLATA LUCRARILOR AFERENTE BLOCULUI DIN STR. LANII

HOTÃRÂREA NR. 55

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998;

Analizând referatul nr. T 4341 din 5 martie 1998, al Serviciului Tehnic Investiţii, prin care se propune plata lucrărilor aferente Primăriei Braşov de la blocul 1 str. Lânii în valoare de 320 milioane lei,

În temeiul afrt. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge proiectul de hotărâre privind plata lucrărilor aferente Primăriei de la blocul din str. Lânii.

ART.2. Proiectul de hotărâre urmează a fi finalizat după aprobarea bugetului local pe anul 1998.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a preentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA