Hotărârea nr. 53/1998

RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND REALIZAREA A 4 CD-URI CU FILARMONICA BRASOV

HOTÃRÂREA NR. 53

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr.3086/1998 al Direcţiei Economică, prin care se propune realizarea a 4 CD- uri cu Filarmonica "George Dima" din Braşov,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi "n" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge proiectul de hotărâre privind realizarea a patru CD- uri cu Filarmonica "George Dima" din Braşov, precum şi multiplicarea acestora.

ART.2. Proiectul de hotărâre va fi reanalizat după aprobarea bugetului local pe anul 1998.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA