Hotărârea nr. 52/1998

RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE VIOARA EDITIA 1998

HOTÃRÂREA NR. 52

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 46.166/1998 al Serviciului Buget, prin care se propune aprobarea participării Primăriei Municipiului Braşov, în calitate de organizator al Concursului de Interpretare - Vioară, ediţia 1998,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge proiectul de hotărâre privind participarea Primăriei Braşov, în calitate de organizator al Concursului de Interpretare - Vioară, ediţia 1998.

ART.2. Proiectul de hotărâre urmează a fi reanalizat după aprobarea bugetului local pe anul 1998.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA