Hotărârea nr. 51/1998

RESPINGEREA PROPUNERII DE COMPLATARE A LISTEI ANEXA LA HCL 232/1997

HOTÃRÂREA NR. 51

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 2106/1998 al Serviciului Protocol, prin care se propune completarea listei participanţilor la revolta din 15 Noiembrie 1987, declaraţi cetăţeni de onoareal Municipiului Braşov prin H.C.L. nr. 232/7 noiembrie 1997,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge propunerea de completare a listei anexă la H.C.L. nr. 232/1997, cuprinzând participanţii la revolta din 15 Noiembrie 1997, declaraţi cetăţeni de onoare.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA