Hotărârea nr. 50/1998

RESPINGEREA PROPUNERILOR DE DIVERSIFICARE A PRODUSELOR CE URMEAZA A FI COMERCIALIZATE IN POIANA BRASOV

HOTÃRÂREA NR. 50

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 8121/1998 al Serviciului Corp Control Comercial, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 39/1996 în sensul diversificării produselor ce vor fi comercializateîn Poiana Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se interzice comercializarea în Poiana Braşov a altor produse decât a acelora prevăzute de H.C.L. nr. 39/1996.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA