Hotărârea nr. 5/1998

APROBAREA ORGANIZARII DE CATRE FIRMA "EXPORT CONSULT GMBIT" VIENA A UNEI EXPOZITII INTERNATIONALE IN DOMENIUL TEHNICII URBANE

HOTÃRÂREA NR. 5

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 1998,

Analizând referatul NR. t106/14 ianuarie 1998al Direcţiei Gospodărie Oraş şi Direcţiei Arhitectură Urbanism, prin care se propune aprobarea în principiu a organizării de către firma "EXPORT CONSULT GmbH" Viena a unei expoziţii internaţionale în domeniul tehnicii urbane în Braşov în anul 1999.

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă în principiu  organizarea de către firma "EXPORT CONSULT GmbH" Viana a unei expoziţii internaţionale în domeniul tehnicii urbane în Municipiul Braşov în anul 1999, cu condiţia neafectării bugetului local.

ART.2. Direcţia Gospodărie Oraş şi Direcţia Arhitectură Urbanism vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN