HOTÃRÂREA NR. 47

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 2807/1998 al Serviciului Contencios, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 282/1997,

În temeiul art. 20 lit. "m", art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. H.C.L. nr. 282/1997 se modifică după cum urmează:

1. Se scoate din ppreambulul hotărârii Decretul-Lege nr. 61/1990 şi Legea nr. 85/1992.

2. ART.1. va avea următorul conţinut:

"Se aprobă în principiu concesionarea terenurilor aferenre blocurilor de locuinţe proprietate personală şi constituite în asociaţii de proprietari, conform Legii nr. 114/1996".

3. ART.3. va avea următorul conţinut:

"Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri".

ART.2. H.C.L. nr. 282/1997 va fi republicată conform modificărilor din prezenta hotărâre.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA

 HOTÃRÂREA NR. 282/1997

republicată în baza H.C.L. nr. 47/1998

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 22 decembrie 1997,

Analizând referatul nr. 33.123 din 20 februarie 1997 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente blocurilor de locuinţeproprietate personală,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 art. 69,

În temeiul art. 20 lit. "m", art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă în principiu concesionarea terenurilor aferente blocurilor de locuinţe proprietate personală şi constituite în asociaţii de proprietari, conform Legii nr. 114/1996.

ART.2. Concesionarea se va face pe baza expertizei tehnice întocmită de expertul tehnic, şi însuşită de către Consiliul Local.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA