HOTÃRÂREA NR. 43

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând propunerile Comisiei de verificare constituită în baza H.C.L. nr. 7/1998 privind modul de organizare a licitaţiilor activităţilor gospodăreşti în cursul anului 1997,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se modifică articolele 2, 3 şi 4 din H.C.L. nr. 7/1998 după cum urmează:

1. Art.2 va avea următorul conţinut:

"Executivul Primăriei, prin grija domnului primar, va pune la dispoziţia comisiei actele solicitate până cel mai târziu în data de 7 aprilie 1998".

2. Art. 3 va avea următorul conţinut:

"Referatul depus de comisie va conţiona discutarea exerciţiului bugetului local pe anul 1997".

3. Art. 4 va avea următorul conţinut:

"Termenul pentru depunerea referatului de către comisia de verificare este de 17 aprilie 1998".

ART.2. Se completează H.C.L. nr. 7/1998 cu următorul articol:

"Dezbaterea materialelor depuse de comisie se va face o dată cu dezbaterea exerciţiului bugetar pe anul 1997, în cadrul unei şedinţe extraordinare în cursul lunii aprilie 1998, în conformitate cu prevederile legale".

ART.3. H.C.L. nr. 7/1998, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA

HOTÃRÂREA NR. 7/1998

republicată conform H.C.L. nr. 43/1998 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie1998,

Analizând referatul unui grup de consilieri prin care se propune constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a actelor de organizare a licitaţiilor activităţilor gospodăreşti în cursul anului 1997,

În temeiul art. 28 şi art. 36 alin. 61 din Legea nr. 69/1991 a administraţieipublice locale, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză şi verificare, compusă din următorii consilieri municipali:

- domnul Rogoz Ştefan

- domnul Dinu Gheorghe

- domnul Scripcaru Gheorghe

- domnul Szente Ladislau

- domnul Prisecaru Nelu

- domnul Boşca

- domnul Preda Mihai

cu sarcina să verifice legalitatea întocmirii caietelor se sarcini şi adjudecarea licitaţiilor pentru serviciile publice şi achiziţionarea de bunuri cu finanţare de la bugetul local.

Se va verifica corespondenţa diontre prevederile caietelor de sarcini şi prevederile contractelor încheiate pe de o parte şi derularea contractelor şi efectuarea decontărilor pe de altă parte.

ART.2. Executivul Primăriei, prin grija domnului primar, va pune la dispoziţia comisiei actele solicitate până cel mai târziu în data de 7 aprilie 1998.

ART.3. Referatul depus de comisie va condiţiona discutarea exerciţiului bugetului local pe anul 1997.

ART.4. Termenul pentru depunerea referatului de către Comisia de verificare este de 17 aprilie 1998.

ART.5. Dezbaterea materialelor depuse de comisie se va face o dată cu dezbaterea exerciţiului bugetar pe anul 1997, în cadrul unei şedinţe extraordinare în cursul lunii aprilie 1998, în conformitate cu prevederile legale.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA