Hotărârea nr. 38/1998

INCHIRIEREA DIRECTA A SPATIULUI SITUAT IN BRASOV STR. SF. IOAN NR.1 CATRE LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI

HOTÃRÂREA NR. 38

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 43256/1997 al Serviciului Patromoniu, privind închirierea directă fără licitaţie publică a spaţiului situat în Braşov, str. Sf. Ioan nr. 1 către Liga Apărării Drepturilor Omului,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996 republicată şi ţinând cont de avizul dat de către comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea adminsitraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă închirierea directă fără licitaţie publică a spaţiului situat în Braşov, str. Sf. Ioan nr. 1, în suprafaţă de 10.20 mp cu destinaţia sediu, către Liga Apărării Drepturilor Omului - filiala Braşov.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform Deciziei Consiliului Judeţean Braşov, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani cu posibilităţi de prelungire conform H.C.L. nr. 55/1996 republicată.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ