Hotărârea nr. 36/1998

RESPINGEREA OCUPARII LOCURILOR PUBLICE DIN MUN. BRASOV DE CATRE AGENTII ECONOMICI DIN ANEXA 1 LA REFERATUL 53094/1998

HOTÃRÂREA NR. 36

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 53.094/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Ocupare Locuri Pulbice, prin care se propune aprobarea ocupării locurilor publice de către agenţii economici, pe amplasamentele, suprafeţele şi destinaţiile  prezentate în anexa 1 la referat,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 50/1991 republicată şi H.C.L. nr. 60/1997,

În temeiul art. 20, lit. 2g", art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă ocuparea locurilor publice din Municipiul Braşov de către agenţii economici din lista anexa 1 la referatul nr. 53094/1998 al Direcţiei Patrimoniu, întrucât se propune amplasarea de chioşcuri şi rulote cu desfăşurarea activităţilor de vânzare a produselor de panificaţie şi a produselor alimentare şi amenajarea de terase. Regulamentul privind modalitatea de desfăşurare a comerţului stradal şi măsuri de ocupare a domeniului public aprobat prin H.C.L. nr. 60/1997,prevede amplasarea de mese sau tonete pentru desfăşurarea activităţilor menţionate în mod restrictiv în art. 8.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ