Hotărârea nr. 35/1998

APROBAREA SCOATERII LA LICITATIE PUBLICA A TEREMULUI SITUAT IN STR. TARNAVEI 9

HOTÃRÂREA NR. 35

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 51.767/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Ocupare Locuri Publice, prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie a terenului situat în Braşov, str. Târnavei nr. 9, în suprafaţă de 114 mp, în vederea realizării unei construcţii provizorii destinate activităţii de comerţ,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Târnavei nr. 9, în următoarele condiţii:

Suprafaţa terenului: 114 mp, conform H.C.L. nr. 718/1997.

Destinaţia terenului: amplasarea unei construcţii provizorii pentru desfăşurarea activităţii de comerţ.

Durata închirierii este nederminată, iar la somaţia Primăriei, demolarea se va face în termen de 72 de ore.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 11.400lei/mp/lună, conform H.C.L. nr. 16/1995 actualizat.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ