Hotărârea nr. 34/1998

APROBAREA SCOATERII LA LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT IN STR. TIMISUL SEC

HOTÃRÂREA NR. 34

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 34.645/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Ocupare Locuri publice, prin care se propune aprobarea scoaterii la licitaţie a terenului situat în Braşov, str. Timişul Sec, în suprafaţă de 100 mp, în vederea realizării unei construcţii destinate colectării deşeurilor şi materialelor refolosibile,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Timişul Sec, în condiţiile următoare:

Destinaţia terenului: amplasarea unei construcţii provizorii pentru colectarea deşeurilor şi materialelor refolosibile;

Durata închirierii: nedeterminată în condiţiile H.C.L. nr. 42/1992 art. 4.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 8.100 lei/mp/lună conform H.C.L. nr. 16/1995 actualizat.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ