Hotărârea nr. 331/1998

APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RA TERMO.

HOTĂRÂREA NR. 331

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 28.451/22 decembrie 1998 al Direcţiei Economice, Serviciul Buget în care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Termo Braşov pe anul 1998,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 48/1998 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, ale Legii nr. 109/1998 privind bugetul de statpe anul 1998, ale Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998, al Regiei Autonome Termo Braşov, în sumă de 126.304,068 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 126.304,068 mii lei la partea de cheltuieli.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE