Hotărârea nr. 329/1998

INCHIRIEREA DIRECTA CATRE PSM A SPATIULUI DIN STR.A.HIRSCHER 9.

HOTĂRÂREA NR. 329

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. ad. 30.124/1997/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind închirierea directă fără licitaţie publică către Partidul Socialist al Muncii a spaţiului situat în Braşov, str. A. Hirscher nr. 9,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată, art. 5 şi ţinând cont de avizul dat de către comisia de analiză a spaţiilor cu altă detinaţie,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă încheierea directă, fără licitaţie publică, către Partidul Socialist al Muncii, a spaţiului situat în Braşov, str. A. Hirscher nr. 9, în suprafaţă de 48,97 mp, cu destinaţia - sediu.

ART.2.Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform Deciziei Consiliului Judeţean Braşov, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE