Hotărârea nr. 327/1998

INSUSIRE RAPORT DE EXPERTIZA:L.BLAGA 9.

HOTĂRÂREA NR. 327

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 47.183/1997/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, prin care se propune însuşirea "raportului de expertiză tehnică" privind imobilul situat în Braşov, str. L. Blaga nr. 9,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi art. 84 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică întocmit de expertul Boş Nicolae, privind dezmembrarea terenului situat în Braşov, str. L. Blaga nr. 9, înscris în C.F. nr. 6114 cu nr. top. 6243/1/a, având ca proprietar Statul Român.

ART.2. Se aprobă crearea unui drept de servitute, de trecere cu pasul şi maşina, pe terenul înscris în C.F. nr. 6.114 cu nr. top. (6242, 6243/1/a)/2, în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 26.365 cu nr. top. 6243/1/b/1.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE