Hotărârea nr. 323/1998

SCUTIREA LA PLATA A IMPOZITULUI DATORAT DE DOBRE ILIE.

HOTĂRÂREA NR. 323

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 26.552/8 decembrie 1998 prin care se propune scutirea la plată a impozitului pentru anii 1995 şi 1996 în sumă de 354.221 lei şi a majorărilor de întârziere aferente în sumă de 653.202 lei datorate de numitul Dobre Ilie,

Având în vedere prevederile art. 82 din O.G. nr. 11/1996,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă scutirea de plată impozitului pentru anii 1995 şi 1996, în sumă de 354.221 lei şi a majorărilor de întârziere aferente, în sumă de 653.202 lei, pentru Dobre Ilie, domiciliat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 119, sc. B, ap. 29.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin serviciile de specialitate.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE