Hotărârea nr. 322/1998

AMPLASAREA UNEI CONSTRCTII PROVIZORII PE STR.MURESULUI.

HOTĂRÂREA NR. 322

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. ad. 17.440/10 noiembrie 1998 al Serviciului Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind aprobarea unui teren pentru amplasarea unei construcţii provizorii în Municipiul Braşov, str. Mureşului,

În temeiul art. 20, lit. "g" din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Mureşului, pentru amplasarea unei construcţi provizorii.

ART.2. Suprafaţa ocupată erste de 15 mp, preţul de pornire a licitaţiei este în conformitate cu H.C.L. nr. 296/1997, iar ocuparea se face pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile H.C.L. nr. 42/1992, art.4.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE