Hotărârea nr. 320/1998

INCHIRIEREA DIRECTA A SPATIULUI DIN STR. N. BALCESCU 48.

HOTĂRÂREA NR. 320

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 25.192/1998 al Direcţiei Patrimoniu- Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind închirierea directă fără licitaţie publică a spaţiului situat în Braşov, str. N. Bălcescu nr. 48,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată, art.5 şi ţinând cont de avizut dat de către comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie, 

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă închirierea directă, fără licitaţie publică, a spaţiului situat în Braşov, str. N. Bălcescu nr. 48, în suprafaţă totală de 98,92 mp astfel: 46,59 mp către D.G.F.P.C.F.S. cu destinaţia - Birou Oficiul Concurenţei şi 52,33 mp către Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport cu destinaţia - sediu pentru Radioclubul Judeţean Braşov.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform Deciziei Consiliului Judeţean Braşov, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE