Hotărârea nr. 319/1998

INFIINTAREA CENTRULUI DE INFORMATII PENTRU CETATENI.

HOTĂRÂREA NR. 319

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 27.462/5.12.1998 al Serviciului Relaţii cu Publicul,

În temeiul art. 20, lit. "d", "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă înfiinţarea Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) în cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul. Centrul va funcţiona în spaţiul şi cu personalul aprobat prin organigrama, pentru Serviciul de Relaţii cu Publicul.

ART.2. Se aprobă introducerea pe lista de investiţii pentru anul 1999 a sumei de 122 milioane lei, pentru dotarea şi punerea în funcţiune a Centrului.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE