Hotărârea nr. 317/1998

AMINAREA LA PLATA A CHELTUIELILOR DE JUDECATA DATORATE DE PETRESCU DANIEL AUREL.

HOTĂRÂREA NR. 317

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 27.296/8 decembrie 1998al Direcţiei Economice - Serviciul Venituri, prin care se propune amânarea la plată a cheltuielilor de judecată în sumă de 1.500.000 lei până la eliberarea petentului şi scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente acestora, în sumă de 244.688 lei datorate de numitul Petrescu Daniel Aurel,

Având în vedere prevederile art. 82 din O.G. nr. 11/1996,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă amânarea la plată a cheltuielilor de judecată în sumă de 1.500.000 lei şi scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente acestora, în sumă de 244.688 lei, datorate de Petrescu Daniel Aurel, domiciliat în Braşov, str. Mircea cel Bătrân nr. 54, sc. B, ap. 2, până la eliberarea petentului.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE