HOTĂRÂREA NR. 316

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. ad. 26.038 din 7 decembrie 1998 al Direcţiei Economice - Serviciul Valorificarea Patrimoniului prin care se propune completarea H.C.L. nr. 200/1998,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se completează art. 3 din H.C.L. nr. 200/1998 cu următoarele alineate:

- concesionarii care nu achită suma lunară, stabilită pentru recuperarea taxelor de concesiune, în termen de 30 de zile de la expirarea fiecărei luni, vor fi acţionaţi în instanţă pentru plata integrală a datoriei;

- concesionarii acţionaţi în instanţă nu vor mai beneficia de eşalonare la plată până la sfârşitul anului 1999. 

ART.2. Hotărârea Consiliului Local nr. 200/1998, astfel completată, va fi republicată.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE