Hotărârea nr. 315/1998

DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE FOTBAL CLUB BRASOV A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE.

HOTĂRÂREA NR. 315

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 27.270/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind darea în folosinţă gratuită către Fotbal Club Braşov, a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Având în vedere avizul dat de comisia de specialitate, constituită conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 86 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 (zece) ani, către Asociaţia Fotbal Club Braşov, a spaţiilor situate în Braşov, str. I. Maniu nr. 56 - alimentaţie publică (213,86 mp), str. Lungă nr. 213 - alimentaţie publică (235,24 mp), str. Lungă nr. 41 - depozit (230 mp).

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE