Hotărârea nr. 312/1998

APROBAREA FINANTARII INVESTITIEI "BLOC DE LOCUINTE SOCIALE"CONFORM LEGII 114/96.

HOTĂRÂREA NR. 312

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. T. 32.497/3 decembrie 1998 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Tehnic Investiţii privind aprobarea finanţării executării blocului 4A ca locuinţe sociale din depozitul social constituit conform prevederilor legale,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă finanţarea investiţiei, bloc locuinţe sociale 4A Cvartal Gării V Braşov, cun un  număr de 40 apartamente şi regim de înălţime P+9 din depozitul special constituit conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE