Hotărârea nr. 31/1998

RESPINGEREA ATRIBUIRII UNUI TEREN APARTINAND MUN. BRASOV MOSTENITORILOR NUMITILOR PORR ION SI PORR IOLANDA

HOTÃRÂREA NR. 31

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 27.356/1997 al Serviciului Patrimoniu, privind atribuirea unui teren în compensaţie către moştenitorii PORR ION şi PORR IOLANDA - soţia,

Având în vedere sentinţa civilă nr. 13.444/1995 pronunţată de JudecătoriaBraşov în dosarul nr. 8995/1995, rămasă definitivă,

În temeiul art. 20, lit. "g" şim art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă atribuirea unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Braşov către moştenitorii Porr  Ion şi soţia, Porr Iolanda, întrucât instanţa de judecată, prin sentinţa civilă nr. 13.444/1995 pronunţată în dosarul nr. 8995/1995 nu a dispus obligarea Consiliului Local Braşov la atribuirea unui teren moştenitorilor, iar beneficiarul terenului ce a făcut obiectul dosarului instanţei în prezent este o peroană fizică şi nu Municipul Braşov.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ