Hotărârea nr. 309/1998

APROBAREPROIECT "AMENAJARE PIATA DECEBAL"-CARTIERUL RACADAU,FAZA PUD.

HOTĂRÂREA NR. 309

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. T. 33048 din 16 decembrie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind P.U.D. - "Amenajare Piaţa Decebal- agroalimentară - cartierul Răcădău",

Având în vedere prevederile Legii nr. 58/1991,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă proiectul "Amenajare Piaţa Decebal - piaţă agroalimentară, cartier Răcădău, faza P.U.D., proiect nr. 0084/1997, elaborat de S.C. Grafix Profesional S.R.L. 

ART.2. Valabilitatea prevederilor prezentului P.U.D. este de 2 ani.

La sfârşitul perioadei de valabilitate se va prezenta un nou plan urbanistic pentru amplasarea construcţiilor definitive.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE