Hotărârea nr. 308/1998

APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 1998.

HOTĂRÂREA NR. 308

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 22 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 28.438/22 decembrie 1998 al Direcţiei Economice - Serviciul Buget, în care se propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 1998;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 48/1998, ale Legii nr. 109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998, ale Legii nr. 72/1996, privind finanţele publice,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 1998, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

NELU PRISECARU