Hotărârea nr. 307/1998

COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL R.A.T. BRASOV CU " EFECTUAREA INSPECTIILOR TEHNICE PERIODICE SI DE POLUARE".

HOTĂRÂREA NR. 307

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul  R.A.T. Braşov, înregistrat sub nr. 26.641/20 noiembrie, prin care se propune completarea obiectivului său de activitate prevăzut în H.C.L. nr. 60/1995, modificată H.C.L. nr. 34/1997, în sensul de a se înclude şi activitatea "Efectuare a inspecţiilor tehnice periodice şi de poluare",

Având în vedere adresa Registrului AUTO nr. 7171/12 noiembrie 1998 şi faptul că R.A.T. Braşov este sub autoritatea Consiliului Local Braşov,

Vazând dispoziţiile Legii nr. 15/1990,

În temeiul art. 20, alin. 2 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă cpmpletarea obiectivului de activitate al Regiei Autonome de Transport (RAT Braşov) cu activitatea: "Efectuarea inspecţiilor tehnice periodice şi de poluare".

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI