Hotărârea nr. 306/1998

ADERAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA UNIUNEA ORASELOR ISTORICE DIN ROMANIA.

HOTĂRÂREA NR. 306

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. T 28.101/1998 al domnului viceprimar Corneliu Zota şi Statutul Uniunii Oraşelor Istorice din România,

În temeiul art. 20, lit. "v" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă aderarea Municipiului Braşov la Uniunea Oraşelor Istorice din România.

ART.2. Se aprobă Statutul Uniunii Oraşelor Istorice din România, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI